Bölgede Yer Alan ve Tüm Projeleri Tamamlanan, Devam Eden Projesi Olmayan Firmalar İçin Ne Tür Bir Yaptırım Uygulanır?

Bölgede Yer Alan ve Tüm Projeleri Tamamlanan, Devam Eden Projesi Olmayan Firmalar İçin Ne Tür Bir Yaptırım Uygulanır?

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 14. maddesinin 1.fıkrasının (ı) bendine  göre Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili Vergi Dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılır.

Siz de Teknokent Bolu’da Yerinizi Alın

Teknokent Bolu’da yerinizi almak için hemen başvurun...