Mevzuat

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2. Maddesine İlişkin Güncelleme

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

31746 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5035 Sayılı Kanun Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Geçici 20 inci Madde)

3065 Sayılı Katma Değer Kanun (Geçici 20 inci Madde)

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7130 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Geçici 39 uncu Madde)

7201 Sayılı Kamulaştırma Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Madde 8)

Siz de Teknokent Bolu’da Yerinizi Alın

Teknokent Bolu’da yerinizi almak için hemen başvurun...